Chi tiết xem hướng mua nhà 12 con giám năm 2021

Nhà là nơi “an cư lạc nghiệp”, là 1 tài sản lớn nên việc xem hướng mua nhà rất quan trọng. Ngôi nhà có hướng tốt, hợp phong thủy có thể mang lại nhiều vượng khí, tránh được những điều không may mắn cho gia chủ.

Cung mệnh con người  để xem hướng mua nhà

Cung mệnh con người trong Bát Trạch được chia khiến cho hai đó là Đông Tứ Trạch (Đông Tứ Mệnh) và Tây Tứ Trạch (Tây Tứ Mệnh), sự khác nhau này sẽ phụ thuộc vào tuổi và giới tính của từng người, do đó gia chủ khi sắm nên xem hướng nhà theo tuổi của mình trước khi quyết định.

Cách xem hướng nhà, căn hộ chung cư, có nên chọn theo tuổi

Đông Tứ Trạch (Đông Tứ Mệnh)

Đông tứ trạch bao gồm: quẻ Chấn (thuộc hành Mộc), quẻ Tốn (Mộc), quẻ Li (Hỏa), quẻ Khảm (Thủy) sẽ hợp sở hữu những hướng Đông, Nam, Đông Nam và Bắc.

Tây Tứ Trạch (Tây Tứ Mệnh)

Tây tứ trạch bao gồm: quẻ Càn (Kim), quẻ Khôn (Thổ), quẻ Cấn (Thổ), quẻ Đoài (Kim) sẽ hợp sở hữu các hướng Tây, Tây Bắc, Tây Nam và Đông Bắc.

Xem tuổi mua nhà năm 2021 cho 12 con giáp chi tiết

Tuổi Tý

thời gian mua căn hộ thấp nhất là năm Sửu, Thân, Thìn; hạn chế năm Ngọ, Mùi.

Hướng nhà phải chăng nhất nên chọn hướng Đông Bắc (lệch về Bắc), hướng Tây Nam (lệch về Tây), hướng Đông Nam (lệch về Đông), giảm thiểu hướng chính Nam, hướng Tây Nam (lệch về Nam).

Tuổi Sửu

thời kì mua nhà thấp nhất là năm Tý, Tỵ, Dậu; tránh năm Mùi, Tuất.

Hướng nhà phải chăng nhất nên chọn hướng chính Bắc, hướng Đông Nam (lệch về Nam), hướng chính Tây); tránh hướng Tây Nam (lệch về Nam), hướng Tây Bắc ( lệch về Tây).

Tổng hợp 3+ ] Cách xem hướng nhà đơn giản nhất | Nên đọc!!!

Tuổi Dần

thời gian đầu tư căn hộ tốt nhất là năm Hợi, Ngọ, Tuất; hạn chế năm Thân, Tỵ.

Hướng nhà thấp nhất nên chọn hướng Tây Bắc (lệch về Bắc), hướng chính Nam, hướng Tây Bắc (lệch về Tây); giảm thiểu hướng Tây Nam (lệch về Tây), hướng Đông Nam (lệch về Nam).

Tuổi Mão

thời kì mua căn hộ thấp nhất là năm Tuất, Hợi, Mùi; tránh năm Dậu, Thìn.

Hướng nhà tốt nhất nên chọn hướng Tây Bắc (lệch về Tây), hướng Tây Bắc (lệch về Bắc), hướng Tây Nam (lệch về Nam); tránh hướng chính Tây, hướng Đông Nam (lệch về Đông).

Tuổi Thìn

thời kì mua nhà thấp nhất là năm Dậu, Thân, Tý; hạn chế năm Tuất, Mão.

Hướng nhà rẻ nhất nên chọn hướng chính Tây, hướng Tây Nam (lệch về Tây), chính Bắc; giảm thiểu hướng Tây Bắc (lệch về Tây), hướng chính Đông.

Phong thủy mua nhà đất, chọn hướng, thế đất hợp tuổi thế nào?

Tuổi Tỵ

thời gian mua đất rẻ nhất là năm Thân, Dậu, Sửu; giảm thiểu năm Hợi, Dần.

Hướng nhà tốt nhất nên chọn hướng Tây Nam (lệch về Tây), chính Tây, hướng Đông Bắc (lệch về Bắc), hạn chế hướng Tây Bắc (lệch về Bắc), hướng Đông Bắc (lệch về Đông).

Tuổi Ngọ

thời gian mua đất tốt nhất là năm Mùi, Dần, Tuất; tránh năm Tý, Sửu.

Hướng nhà thấp nhất nên chọn hướng Tây Nam (lệch về Nam), Đông Bắc (lệch về Đông), Tây Bắc (lệch về Tây); hạn chế hướng chính Bắc, hướng Đông Bắc (lệch về Bắc).

Tuổi Mùi

thời kì đầu tư căn hộ thấp nhất là năm Ngọ, Hợi, Mão; hạn chế năm Sửu, Tý.

Hướng nhà phải chăng nhất nên chọn hướng chính Nam, hướng Tây Bắc (lệch về Bắc), hướng chính Đông; giảm thiểu hướng Đông Bắc (lệch về Bắc), hướng chính Bắc.

Tuổi Thân

thời gian mua nhà rẻ nhất là năm Tỵ, Tý, Thìn; tránh năm Dần, Hợi.

Hướng nhà rẻ nhất nên chọn hướng Đông Nam (lệch về Nam), hướng chính Bắc, hướng Đông Nam (lệch về Đông).

Tuổi Dậu

thời kì đầu tư căn hộ phải chăng nhất là năm Thìn, Tỵ, Sửu; giảm thiểu năm Mão, Tuất.

Hướng nhà phải chăng nhất nên chọn hướng Đông Nam (lệch về Đông), hướng Đông Nam (lệch về Nam), hướng Đông Bắc (lệch về Bắc); tránh hướng chính Đông, hướng Tây Bắc (lệch về Tây).

Nhà chung cư: Có nên sở hữu có thời hạn?

Tuổi Tuất

thời gian mua nhà rẻ nhất là năm Mão, Dần, Ngọ; giảm thiểu năm Thìn, Sửu.

Hướng nhà phải chăng nhất nên chọn hướng chính Đông, hướng Đông Bắc (lệch về Đông), chính Nam; giảm thiểu hướng Đông Nam (lệch về Đông), hướng Đông Bắc (lệch về Bắc).

Tuổi Hợi

thời gian mua căn hộ thấp nhất là năm Dần, Mão, Mùi; tránh năm Tỵ, Thân.

Hướng nhà phải chăng nhất nên chọn hướng Đông Bắc (lệch về Đông), hướng chính Đông, hướng Tây Nam (lệch về Nam); hạn chế hướng Đông Nam (lệch về Nam), hướng Tây Nam (lệch về Tây).

Trên đây là những thông tin chi tiết về xem hướng mua nhà cho 12 con giáp. Hy vọng sẽ giúp các bạn chọn được hướng nhà ưng ý, mang lại phúc lộc vẹn toàn.

Nguồn: https://vnsea.com.vn/