Những lưu ý và bản chất của giấy ủy quyền mua bán nhà đất

Ủy quyền mua bán nhà đất hiện nay đang được thực hiện theo trình tự là gì và bản chất ra sao? Và đây là giấy cần thiết, đặc biệt trong quá trình mua bán. Và những lưu ý khi làm giấy ủy quyền mua bán là gì?

ủy quyền mua bán nhà đất

Giấy ủy quyền là gì?

Giấy ủy quyền là văn bản pháp lý quan trọng ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người đại diện thay mình giải quyết công việc theo đúng các điều mục được quy định. Lập giấy ủy quyền có 2 trường hợp là ủy quyền đơn phương và ủy quyền có sự tham gia của người ủy quyền và người nhận ủy quyền.

Ủy quyền có vai trò quan trọng trong các hoạt động giao dịch và tố tụng. Ủy quyền được biểu hiện dưới nhiều hình thức như thông qua lời nói, hành vi, văn bản. Hiện nay để đảm bảo về mặt pháp luật, thể hiện rõ ràng những quy định về quyền và nghĩa vụ giữa các bên người ta hay dùng văn bản để phòng ngừa những trường hợp tranh chấp có thể xảy ra.

Điều kiện làm giấy ủy quyền mua bán nhà đất

Khi làm giấy ủy quyền mua bán nhà đất thì cần đáp ứng những điều kiện như sau:

  • Vợ chồng ủy quyền cho nhau để định đoạt tài sản chung.
  • Người bán nhà đất không có nhiều kinh nghiệm và không rõ quá trình làm thủ tục chuyển nhượng như làm hợp đồng đặt cọc và chuyển nhượng, hình thức thanh toán tiền, chuyển khoản, thực hiện tại ngân hàng, nghĩa vụ sang tên, thuế, kê hồ sơ đăng ký biến động,…
  • Người bán nhà đất không thể về nước do ở nước ngoài hoặc tốn nhiều chi phí để đi về.
  • Người bán nhà đất sức khỏe không tốt nên không thể trực tiếp mua bán đất (chưa mất khả năng nhận thức và làm chủ hành vi của mình).

Thủ tục ủy quyền mua bán nhà đất

thủ tục ủy quyền mua bán nhà đất

Để thực hiện thủ tục ủy quyền mua bán nhà đất thì cần thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Lập hợp đồng ủy quyền

Muốn ủy quyền thực hiện thủ tục nhà đất, các bên phải lập hợp đồng theo quy định tại Điều 181 Bộ Luật Dân Sự 2005.

“Hợp đồng ủy quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền, còn bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định”.

Hợp đồng ủy quyền sẽ thỏa thuận những quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong quá trình thực hiện thủ tục nhà đất.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ công chứng

Để thực hiện công chứng hợp đồng này, bạn phải chuẩn bị những loại giấy tờ sau:

  • Giấy yêu cầu công chứng hợp đồng
  • Hợp đồng ủy quyền
  • Bản sao giấy tờ tùy thân
  • Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bước 3: Công chứng hợp đồng

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ trên bạn mang đến một trong số những tổ chức, cơ quan sau: Văn phòng công chứng, Phòng công chứng hoặc Uỷ Ban Nhân Dân Xã để làm thủ tục ký kết hợp đồng ủy quyền.

Hợp đồng ủy quyền và hồ sơ ủy quyền sẽ được kiểm tra theo quy định, nếu hợp lệ thì hai bên sẽ được công chứng viên đọc lại hợp đồng một lần nữa cho các bên cùng nghe. Nếu không có bất cứ thắc mắc hay thay đổi gì, hai bên tiến hành ký kết vào bản hợp đồng. Như vậy việc ủy quyền làm thủ tục mua hoặc bán nhà đất đã hoàn tất.

Mẫu hợp đồng ủy quyền mua bán nhà đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————- o0o ———— 

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

– Căn cứ Bộ luật dân sự 2015

– Căn cứ Luật Đất Đai 2013 

……., ngày…… tháng…… năm 20…… ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………

Số CMND: ………………….. Ngày cấp: …………………….. Nơi cấp: ……………………………………………………………………………………………………………….

Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………………….

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: 

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………….……

Số CMND: …………………. Ngày cấp: ……………………. Nơi cấp: ……………………………………………………

Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………………………………………….

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

1. Phạm vi Ủy quyền

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..

2. Thời gian Ủy quyền

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

IV. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

1. Quyền và nghĩa vụ của Bên Ủy quyền

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Quyền và Nghĩa vụ của Bên được Ủy quyền

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

V. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

  BÊN ỦY QUYỀN                                                                BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                      (Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

Hy vọng bài viết trên cung cấp đầy đủ thông tin về ủy quyền mua bán nhà đất một cách tổng quan nhất để bạn nắm được.

Nguồn: vnsea.com.vn