Thuế thu nhập cá nhân cho thuê nhà – cách tính và quyết toán thuế

Với những nhà đầu tư lựa chọn hình thức cho thuê nhà thì loại thuế nào phải đóng và cách tính cũng như quyết toán thuế ra sao? Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ thông tin về thuế thu nhập cá nhân cho thuê nhà theo luật hiện hành mới nhất 2021!

thue-thu-nhap-ca-nhan-cho-thue-nha

Điều kiện nộp thuế thu nhập cá nhân cho thuê nhà

Cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân cho thuê nhà là cá nhân kinh doanh thuê nhà phát sinh doanh thu từ việc cho thuê nhà. Và điều kiện cần phải nộp thuế như sau:

 • Đối với cá nhân nộp thuế khoán thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của năm.
 • Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán kinh doanh không trọn năm (không đủ 12 tháng theo năm dương lịch) thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của một năm (12 tháng); doanh thu tính thuế thực tế để xác định số thuế phải nộp trong năm là doanh thu tương ứng với số tháng thực tế kinh doanh.
 • Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán đã được cơ quan thuế thông báo số thuế khoán phải nộp, nếu kinh doanh không trọn năm thì cá nhân được giảm thuế khoán phải nộp tương ứng với số tháng ngừng/nghỉ kinh doanh trong năm.
 • Trường hợp cá nhân kinh doanh theo hình thức nhóm cá nhân, hộ gia đình thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân được xác định cho một (01) người đại diện duy nhất trong năm tính thuế.

Căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân cho thuê nhà

Doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu chính là căn cứ để xác định thuế thu nhập cá nhân cho thuê nhà cần phải nộp.

1/ Doanh thu tính thuế

Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) hoạt động thuê nhà được xác định theo hợp đồng cho thuê nhà bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội; các khoản bồi thường, phạt vi phạm hợp đồng (đối với doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân) mà cá nhân kinh doanh được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

2/ Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu

Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng, tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân nộp thuế từng lần phát sinh áp dụng như đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư này.

thue-thu-nhap-ca-nhan-khi-thue-nha

Trong đó:

 • Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và doanh thu tính thuế thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại điểm a khoản 2 Điều này
 • Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều này.

Thủ tục khai thuế, nộp thuế với cá nhân cho thuê nhà

 • Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ khai thuế

Hồ sơ khai thuế gồm:

+ Tờ khai theo mẫu số 01/TTS.
+ Phụ lục theo mẫu số 01-1/BK-TTS (nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng);
+ Bản chụp hợp đồng thuê nhà, phụ lục hợp đồng (nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng);
+ Bản chụp Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật (trường hợp ủy quyền cho đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục khai, nộp thuế).

 • Bước 2. Nộp hồ sơ khai thuế
  + Nộp hồ sơ khai thuế là Chi cục Thuế nơi có nhà cho thuê
  + Thời hạn nộp hồ sơ:

Trường hợp 1: Khai thuế theo kỳ hạn thanh toán thì thời hạn chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý bắt đầu thời hạn cho thuê.

Trường hợp 2: Khai thuế một lần theo năm chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (thường là ngày 31/3).

 • Bước 3. Nộp thuế
  +Thời hạn nộp thuế: là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Các loại thuế, phí khác phải nộp khi tổng doanh thu > 100 triệu/năm

 • Lệ phí môn bài

le-phi-mon-bai

 • Thuế GTGT và TNCN

Cách xác định số thuế phải nộp:

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x 5%
Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x 5%

Tóm lại:

Số tiền thuế phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT X 5% + Doanh thu tính thuế TNCN X 5% + Phí môn bài

Trên đây là một vài thông tin cơ bản về thuế thu nhập cá nhân cho thuê nhà cũng như tổng số thuế cần phải nộp theo đúng luật hiện hành.

Nguồn: vnsea.com.vn