Sẽ bổ sung làm rõ nội dung của hợp đồng mua bán dự án căn hộ condotel

Bộ Xây dựng đang làm rõ các nội dung của hợp đồng mua bán dự án căn hộ condotel và quy định về quyền, nghĩa vụ các bên trong các giao dịch này. Đây chính là tin vui cho khách hàng đầu tư condotel khi pháp lý loại hình này vẫn còn nhiều vướng mắc.

Hợp đồng mua bán condotel cần được làm rõ 

Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 02/7/2020 do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 5604/VPCP-QHĐP ngày 10/7/2020 , UBND tỉnh Bình Định đã kiến nghị tới Bộ Xây Dựng các vấn đề liên quan tới căn hộ condotel.

hoi-nghi-truc-tuyen-chinh-phu-voi-cac-dia-phuong
UBND Tỉnh Bình Định kiến nghị tới Bộ xây dựng vấn đề về căn hộ condotel tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương ngày 2/7/2020

Cụ thể:

“Đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng đề xuất quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ đối với người mua căn hộ nghỉ dưỡng, căn hộ khách sạn (condotel) và hướng dẫn cụ thể việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ nghỉ dưỡng, căn hộ khách sạn (condotel) trong trường hợp này”.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã có công văn 3832/BXD-QLN ngày 07/8/2020 trả lời như sau:

(1) Việc “đề xuất quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ đối với người mua căn hộ nghỉ dưỡng, căn hộ khách sạn (condotel)”

Theo đó, tại Điều 23 và Điều 24 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 đã có quy định về các quyền và nghĩa vụ của bên mua nhà, công trình xây dựng; Bộ luật Dân sự năm 2015 đã có các quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên trong các giao dịch dân sự, Luật Đất đai đã có các quy định về quyền và nghĩa vụ của các chủ sử dụng đất;..

Tuy nhiên, xuất phát từ thực tế phát sinh trong quản lý đầu tư xây dựng, kinh doanh cũng như các giao dịch về bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 276/BXD-QLN ngày 20/01/2020 hướng dẫn UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương để tăng cường quản lý đầu tư, xây dựng, kinh doanh loại hình bất động sản này.

Đồng thời, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu đề xuất Chính phủ cho phép sửa đổi, bổ sung Nghị định số 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản, trong đó sẽ bổ sung làm rõ các nội dung của hợp đồng mua bán các bất động sản này và quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên trong các giao dịch này.

2) Việc “đề xuất hướng dẫn cụ thể việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ nghỉ dưỡng, căn hộ khách sạn (condotel)”

Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, ngày 14/2/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 703/BTNMT-TCQLĐĐ gửi các Sở Tài nguyên và Môi trường của các địa phương hướng dẫn về chế độ sử dụng đất và việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải là nhà ở, trong đó đã có hướng dẫn về chế độ sử dụng đất, việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với căn hộ du lịch, biệt thự du lịch.

Do vậy, trường hợp còn có thắc mắc liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các bất động sản này, đề nghị UBND tỉnh Bình Định có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn cụ thể theo thẩm quyền.

Bộ Xây Dựng đang nghiên cứu bổ sung các nội dung trong hợp đồng mua bán dự án căn hộ condotel

Cũng trong văn bản trả lời UBND Tỉnh Bình Định, Bộ Xây dựng cho biết: “hiện Bộ đang nghiên cứu đề xuất bổ sung làm rõ các nội dung của hợp đồng mua bán đối với căn hộ nghỉ dưỡng, căn hộ khách sạn (Condotel) và quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên trong các giao dịch này”.

Cùng với văn bản hướng dẫn cấp sổ đỏ cho condotel được Bộ Tài Nguyên Môi Trường công bố vào ngày 14/02/2020, việc Bộ Xây Dựng nghiên cứu bổ sung làm rõ các nội dung trong hợp đồng mua bán loại hình condotel chính là tin vui, tín hiệu tích cực để loại hình này hồi phục.

Thời gian tới khi đại dịch kết thúc, pháp lý condotel hoàn thiện chắc chắn sẽ giúp condotel một lần nữa tái sốt, trở thành kênh đầu tư tiềm năng.

ĐẶT LỊCH HỖ TRỢ TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP:

    HOTLINE: 0971 70 8998

    Xem thêm:

    Có nên mua condotel không

    Nguồn: https://vnsea.com.vn