Tất tần tật các quy định mới về cấp sổ đỏ năm 2021

Các điều khoản về cấp sổ đỏ được bổ sung và sửa đổi theo từng năm. Dưới đây là tổng hợp các quy định mới về cấp sổ đỏ mới nhất trong năm 2021.

Quy định mới về cấp sổ đỏ: Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai được tiếp nhận hồ sơ cấp sổ đỏ

Khoản 19 Điều 1 sửa đổi Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy chế Cơ quan tiếp đón hồ sơ và trả kết quả xử lý thủ tục ĐK đất đai, gia tài khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận là:

– Văn phòng ĐK đất đai.

– Trụ sở Văn phòng ĐK đất đai (quy định mới bổ sung).

Quy định mới nhất về thu hồi sổ đỏ cấp sai | Tin tức mới nhất 24h - Đọc Báo Lao Động online - Laodong.vn

Quy định mới về cấp sổ đỏ: Người dân có thể thỏa thuận để thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ tại nhà

Về việc nộp hồ sơ và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, Khoản 19 Điều 1 quy định:

đối với trường hợp Văn phòng ĐK đất đai, Trụ sở Văn phòng ĐK đất đai triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục ĐK đất đai, gia tài khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy ghi nhận theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ nắm giữ gia tài gắn liền với đất thì thời giankhu vực đảm nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục được tiến hành theo thỏa thuận giữa người có nhu cầu và Văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh Văn phòng ĐK đất đai nhưng không quá thời điểm tiến hành thủ tục do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh quy chế.

Như vậy, người dân có thể thỏa thuận hợp tác để làm sổ đỏ nhanh, tại nhà theo nhu cầu song phải đáp ứng thời gian theo quy chế của UBND cấp tỉnh.

Quy định mới về cấp sổ đỏ: Cấp Sổ đỏ lần đầu không quy định diện tích tối thiểu

Căn cứ Điều 100, 101 Luật Đất đai 2013 và Điều 18, 20, 22, 23, 24 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, điều kiện kèm theo cấp giấy chứng nhận lần đầu được chia thành 02 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Trường hợp 2: Đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Như vậy, điều kiện cấp giấy ghi nhận (công nhận quyền sử dụng đất) không còn điều kiện kèm theo về diện tích quy hoạnh tổi thiểu. Chỉ cần phân phối điều kiện kèm theo theo từng trường hợp rõ ràng và cụ thể như trên là được cấp thủ tục chứng nhận.

vấn đề này đồng nghĩa với sự thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu vẫn được cấp giấy ghi nhận nếu đủ điều kiện.

Quy định mới về cấp sổ đỏ tại Nghệ AnVăn Phòng Luật Sư Doanh Nghiệp Tại Vinh Nghệ An

Quy định mới về cấp sổ đỏ: Dồn điền đổi thửa không còn được cấp đổi sổ đỏ mới

Khoản 24 Điều 1 Nghị định 148 quy chế một trong các trường hợp được cấp đổi sổ đỏ cũng như cấp đổi Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy ghi nhận sở hữu khu công trình xây dựng đã cấp là “do đo đạc xác định lại diện tích quy hoạnh, kích thước thửa đất”.

trong khi trước đây theo điểm c khoản 1 Điều 76 Nghị định 43 quy chế trường hợp trên còn bao gồm “do dồn điền đổi thửa”.

 Sửa quy định về thủ tục thu hồi sổ đỏ đã cấp không đúng quy định

Khoản 26 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi khoản 4, 5 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về việc thu hồi Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền nắm giữ nhà ở và gia sản khác gắn liên với đất (Giấy chứng nhận) đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai tại điểm d khoản 2 Điều 106 của Luật Đất đai.

Từ đóbổ sung quy chế “Trường hợp tòa án nhân dân có thẩm quyền xử lý tranh chấp đất đai có bản án, quyết định có hiệu lực thi hành, trong số đó có kết luận về việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp thì việc thu hồi Giấy ghi nhận được thực hiện theo bản án, quyết định đó” để hợp với quy chế tại khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai 2013.

Luật Đất đai (sửa đổi) 2013: Nhiều quy định mới cho việc cấp sổ đỏ - Xi măng Việt Nam

Sửa quy định cấp sổ đỏ cho người nhận chuyển nhượng QSDĐ trong dự án phát triển nhà ở

liên quan đến quy định về trình tự, thủ tục đăng kýcấp thủ tục ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền nắm giữ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua căn hộcông trình xây dựng trong các Dự Án BĐS tăng trưởng nhà ở, khoản 22 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP đã bổ sung quy chế về một số ít giấy tờ mà chủ đầu tư tăng trưởng căn hộ có nghĩa vụ và trách nhiệm gửi Sở Tài nguyên và thiên nhiên và môi trường sau lúc hoàn thiện công trình:

+ Trường hợp có thay đổi nghĩa vụ và trách nhiệm tài chính thì phải nạp chứng thư chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm tài chính đối với sự thay đổi đó;

+ Thông báo của cơ quan chuyên môn về xây dựng cho phép người đầu tư nghiệm thu khu công trình hoặc chấp thuận kết quả sát hoạch triển khai xong khu công trình chính thức được đưa vào và sử dụng theo quy chế của pháp luật về xây dựng).

Ngoài ra, còn 1 số quy định mới về cấp sổ đỏ như

  • giải phóng và mở rộng thời điểm có giá trị thực thi của sự chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất bằng giấy tờ viết tay.
  • Giữ nguyên quy chế về việc không đề xuất kiến nghị người sử dụng đất làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, không phải nạp các , văn bản mua và bán khi làm thủ tục.

Trên đây là những quy định mới về cấp sổ đỏ theo sửa đổi và bổ sung của pháp luật. Nếu bạn có nhu cầu được tư vấn và thực hiện các dịch vụ pháp lý, vui lòng liên hệ đến các đơn vị phụ trách hỗ trợ.

Nguồn: https://vnsea.com.vn/