Phí chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở là bao nhiêu?

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất tùy thuộc vào nhu cầu hay mức độ bức thiết của từng cá nhân và chi phí là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Vậy chi phí chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở là bao nhiêu theo luật hiện hành?

chi phí chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở

Căn cứ tính chi phí chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở

Người sử dụng đất được Nhà nước chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất phải thực hiện thủ tục nộp tiền sử dụng đất (lệ phí đất đai) theo quy định tại Luật Đất đai và được thể tại Điều 03 của Nghị định số 45/2014/NĐ – CP trên các căn cứ sau:

– Diện tích đất được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng sử dụng đất;

– Mục đích sử dụng đất của người thực hiện chuyển mục đích sử dụng sử dụng đất;

– Giá đất tính thu tiền sử dụng đất: giá đất được xác định theo Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định áp dụng trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở trong hạn mức được quy định theo Luật Đất đai 2013.

Phí chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở

Tại điều 5 của Nghị định 45/2014/NĐ-CP thì mức phí chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở được tính cụ thể như sau:

Mức phí thu bằng 50% tiền chênh lệch sử dụng đất

1/ Trường hợp áp dụng

– Trường hợp quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai 2013 phần diện tích đất vườn, ao còn lại sau khi đã xác định diện tích đất ở theo quy định tại các Khoản 2, 3, 4 và 5 của Điều 103 thì được xác định sử dụng vào mục đích hiện trạng đang sử dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 của Luật Đất đai năm 2013 (mà phần diện tích đó không được công nhận là đất ở);

– Thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền sử dụng đất hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01 tháng 07 năm 2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở

2/ Công thức tính phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất 2021

Tiền khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất = Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở – Tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp

Mức phí thu 100% tiền chênh lệch sử dụng đất

1/ Trường hợp áp dụng

– Chuyển từ đất nông nghiệp, phi nông nghiệp của tổ chức kinh tế sang mục đích là đất ở;

– Được Nhà nước giao cho thuê đất với mục đích sử dụng là loại đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở với hình thức trả tiền thuê đất hàng năm, khi được chuyển mục đích sang đất ở đồng thời với chuyển từ thuê đất sang giao đất

2/ Công thức tính phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất 2021

Tiền khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất = Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở – Tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp

Bài viết đã cung cấp các thông tin về phí chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở mà chúng tôi tổng hợp được theo luật hiện hành. Hy vọng thông tin trên giúp ích cho bạn.

Nguồn: vnsea.com.vn