Tất tần tật những vấn đề liên quan đến nộp tiền sử dụng đất 2021

Tiền sử dụng đất là gì? Có những quy định nào về nộp tiền sử dụng đất? Năm 2021, luật như thế nào về vấn đề này. Tất cả sẽ có trong bài viết dưới đây.

Tiền sử dụng đất là gì? Các trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất

Những trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất khi làm Sổ đỏ

 

Tiền sử dụng đất là khoản tiền mà người sử dụng đất phải nạp vào ngân sách Chính phủ trong những trường hợp sau:

– nhà nước bàn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

– nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa địa có mục đích Marketing Thương mại thuộc trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất.

– Chính phủ công nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng đang sử dụng đất thuộc trường hợp phải nạp tiền sử dụng đất.

Khi được cấp chứng từ ghi nhận 1 số đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất trong vòng 05 năm. tuy nhiên, khi cơ quan chỉ đạo của chính phủ phát hành Nghị định 79/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 10/12/2019) thì việc trả nợ tiền sử dụng đất có nhiều điểm mới và 1 số người dân hiểu chưa chính xác quy định này, đặc biệt là thời điểm từ ngày 01/3/2021.

Cách tính tiền sử dụng đất năm 2021

Tiền sử dụng đất được xác định trên ba căn cứ:

1. diện tích đất được giao, được chuyển mục đích sử dụng, được công nhận quyền sử dụng đất.

2. mục đích sử dụng đất.

3. giá đất nền tính thu tiền sử dụng đất.

tổ chức kinh tế, hộ dân cư, cá nhân được nhà nước bàn giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất thì tiền sử dụng đất phải nạp được xác định theo công thức sau:

Tiền sử dụng đất phải nạp = giá đất tính thu tiền sử dụng đất theo mục tiêu sử dụng đất x diện tích quy hoạnh đất phải nộp tiền sử dụng đất Tiền sử dụng đất được giảm theo quy định tại Điều 12 Nghị định này (nếu có) Tiền bồi thường, giải phóng đền bù mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất (nếu có)

Trong đó:

a) diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất là diện tích quy hoạnh đất có thu tiền sử dụng đất ghi trên quyết định hành động giao đất của cơ quan Chính phủ có thẩm quyền.

b) tỷ giá của đất nền tính thu tiền sử dụng đất được xác lập theo quy chế

c) Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất là tiền bồi thường, tương hỗ, tái định cư và kinh phí tổ chức triển khai thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng cho Chính phủ.

Thời hạn nộp tiền sử dụng đất 2021

những năm 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo của cơ quan thuế, người sử dụng đất phải nạp 50% tiền sử dụng đất theo Thông báo. trong mức 60 ngày tiếp theo, người sử dụng đất phải nạp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo Thông báo.

Hướng dẫn tính tiền sử dụng đất năm 2019

Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy chế, đối với sự giao dịch thanh toán nợ tiền sử dụng đất, các hộ dân, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2016 mà chưa giao dịch thanh toán thì liên tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất nền tại thời khắc cấp thủ tục chứng nhận (hoặc theo số chi phí ghi trên giấy ghi nhận đã được xác lập theo như đúng quy chế của pháp luật) đến hết ngày 28/2/2021.

Từ ngày 1/3/2021, các hộ gia đình, cá nhân còn nợ tiền sử dụng đất mà chưa thanh toán thì sẽ phải tỉnh thanh hóa số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời gian trả nợ.

Để đảm bảo việc thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo chính sách và giá đất nền tại thời điểm cấp chứng từ chứng nhận, Cục Thuế Hà Nội đề nghị các hộ dân cư, cá nhân quan tâm thanh tra rà soát, xem kỹ trong giấy tờ chứng nhận Quyền sử dụng đất của gia đình có còn được ghi nợ tiền sử dụng đất không?

không chỉ có thế, trường hợp có ghi nợ tiền sử dụng đất mà chưa tỉnh thanh hóa nộp ngân sách nhà nước thì đề nghị các hộ dân, cá nhân liên hệ với Văn phòng ĐK đất đai chi nhánh các quận, huyện, thị xã ngay để được hướng dẫn thủ tục trả nợ theo chính sách quy định tại Nghị định 79/2019/NĐ-CP của chính phủ nước nhà trước ngày 28/2/2021, tránh trường hợp thanh toán trả nợ sau ngày 28/02/2021 thì sẽ bị tính tiền sử dụng đất phải nạp theo giá đất nền tại thời khắc trả nợ (giá đất của năm 2021 trở đi cơ bản cao hơn tỷ giá của đất nền tại thời khắc cấp giấy chứng nhận).

Trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất

hộ dân, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại thủ tục sau đây thì được cấp chứng từ chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu căn hộ chung cư và gia tài khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

a) những giấy tờ thủ tục về quyền được dùng đất trước thời gian ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan  thẩm quyền cấp trong quá trình triển khai quyết sách đất đai của Chính phủ Nước Nhà dân chủ cùng hòa, chính phủ nước nhà cách mệnh trợ thời cộng hòa miền Nam Nước Nhà và nhà nước cùng hòa thị trấn hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan Chính phủ với thẩm quyền cấp hoặc mang tên trong Sổ ĐK ruộng nương, Sổ địa chính trước thời điểm ngày 15 tháng 10 năm 1993;

Chậm nộp tiền sử dụng đất bị xử lý thế nào?

c) giấy tờ thủ tục hợp pháp về thừa hưởng, tặng cho quyền dùng đất hoặc gia sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà nghĩa tình, nhà tình thương gắn liền mang đất;

d) giấy tờ thủ tục chuyển nhượng quyền tiêu dùng đất, mua bán chung cư gắn liền  đất ở trước thời gian ngày 15 tháng 10 năm 1993 được UBND cấp  xác nhận là đã tiêu dùng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

đ) thủ tục thanh lý, hóa giá chung cư gắn liền  đất ở; giấy tờ thủ tục mua nhà thuộc nắm giữ nhà nước theo quy chế của pháp luật;

e) thủ tục về quyền dùng đất do cơ quan với thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

g) các loại thủ tục khác được xác lập trước thời gian ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ”.

Trên đây là những điều bạn cần biết về nộp tiền sử dụng đất. Hy vọng bài viết này sẽ giúp các bạn có thêm kiến thức để làm việc về những vấn đề này được suôn sẻ.

Nguồn: https://vnsea.com.vn/