Luật quy hoạch đô thị mới nhất – thông tin cần chú ý 2021

Luật quy hoạch đô thị mới nhất hiện nay đang như nào? Có những quy định hay thủ tục nào cần thiết theo đúng luật quy định hiện hành? Và đâu là những vấn đề khác cần liên quan mà bạn cần biết? Cùng theo dõi qua bài viết dưới đây để có thêm thông tin về điều này?

luat-quy-hoach-do-thi-moi-nhat

Quy hoạch đô thị là gì?

Theo Điều 3 của Luật quy hoạch đô thị nhận định và liên quan đến các khái niệm như:

– Quy hoạch đô thị: là việc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở để tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân sống trong đô thị, được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch đô thị.

– Quy hoạch chung: là việc tổ chức không gian, hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở cho một đô thị phù hợp với sự phát triển kinh tế – xã hội của đô thị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

– Quy hoạch phân khu: là việc phân chia và xác định chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị của các khu đất, mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội trong một khu vực đô thị nhằm cụ thể hóa nội dung quy hoạch chung.

– Quy hoạch chi tiết: Quy hoạch chi tiết là việc phân chia và xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, yêu cầu quản lý kiến trúc, cảnh quan của từng lô đất; bố trí công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội nhằm cụ thể hóa nội dung của quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung.

Nội dung luật quy hoạch đô thị mới nhất

– Theo thông tư số 12/2016/TT-BXD, quy hoạch chung các đô thị là thành phố trực thuộc trung ương, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã, thị trấn, và đô thị loại V chưa được công nhận là thị trấn thì áp dụng điều này.

+ Thành phần bản vẽ quy hoạch bao gồm:

– Sơ đồ vị trí và liên hệ vùng: Vị trí, ranh giới vùng, các mối quan hệ tự nhiên, kinh tế – xã hội có ảnh hưởng đến khu vực quy hoạch được thể hiện trên bản đồ theo tỷ lệ thích hợp.

– Các sơ đồ hiện trạng vùng: Điều kiện tự nhiên; hiện trạng phân bố dân cư và sử dụng đất; hiện trạng hệ thống hạ tầng xã hội…Thể hiện trên bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/100.000, bản đồ 1/250.000 đối với vùng liên tỉnh. Và bản đồ tỷ lệ 1/25.000 hoặc 1/50.000 đối với các vùng khác.

– Các sơ đồ định hướng hạ tầng kỹ thuật cấp vùng: giao thông, cao độ nền, thoát nước mặt, cung cấp năng lượng,…và được thể hiện trên bản đồ địa hình theo tỷ lệ thích hợp

Các bản vẽ về đánh giá môi trường chiến lược. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình theo tỷ lệ thích hợp.

+ Thuyết minh

– Đưa ra lý do, sự cần thiết trong việc lập quy hoạch xây dựng vùng, căn cứ lập quy hoạch. Và đưa ra quan điểm và mục tiêu phát triển vùng.

– Phân tích và đánh giá các điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội của vùng; hiện trạng phân bố đô thị và nông thôn; cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật;…. Các nội dung trình bày mạch lạc, ngắn gọn, đủ ý, rõ ràng kèm theo các sơ đồ, bảng biểu minh họa.

– Xác định động lực, tiềm năng phát triển vùng

Dự báo về tình hình kinh tế – xã hội, dân số, tỷ lệ đô thị hóa, tình trạng sử dụng đất, môi trường,…

Điểm mới trong luật quy hoạch mới nhất

1/ Công khai quy hoạch

Theo Luật quy hoạch mới nhất, tuyệt đối ngân cấm các hành vi từ chối thông tin quy hoạch, yêu cầu phải công khai các tin tức quy hoạch nhằm hạn chế tối đa các tiêu cực trong việc quy hoạch, cũng như ảnh hưởng tới quyền lợi của những người liên quan.

Hành vi cấm bao gồm:

 • Cố ý đưa thông tin sai về quy hoạch.
 • Hủy hoại, làm giả, sai lệch tài liệu, hồ sơ quy hoạch.
 • Từ chối cung cấp thông tin, công bố không đầy đủ, công bố chậm, không công bố thông tin về quy hoạch (trừ thông tin mật của Nhà nước).

2/ Xác định nguyên tắc kế thừa

Điều 4 Luật Quy hoạch 2017 quy định nguyên tắc khi quy hoạch đó là:

 • Công khai quy hoạch và đảm bảo sự tham gia của cộng đồng, tổ chức, cơ quan, cá nhân, hài hòa lợi ích quốc gia, vùng, địa phương và người dân.
 • Đảm bảo sự tuân thủ, kế thừa, liên tục và ổn định trong quy hoạch.
 • Luôn đồng bộ, thống nhất với các chiến lược quy hoạch ngành, lãnh thổ.
 • Đảm bảo tính độc lập giữa Hội đồng thẩm định quy hoạch với cơ quan lập quy hoạch.

3/ Điều chỉnh quy hoạch

 • Pháp luật điều chỉnh quy hoạch khi có căn cứ, không phụ thuộc vào ý chí của cơ quan lập quy hoạch
 • Pháp luật điều chỉnh quy hoạch khi có căn cứ, không phụ thuộc vào ý chí của cơ quan lập quy hoạch

Quy định của luật điều chỉnh quy hoạch cần phải đảm bảo các nguyên tắc, đặc biệt là không làm thay đổi mục tiêu quy hoạch, trừ các trường hợp:

 • Điều chỉnh giới hạn địa chính.
 • Điều chỉnh mục tiêu mang chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực, kinh tế.
 • Điều chỉnh quy hoạch do tác động chiến tranh, thiên tai, biến đổi khí hậu.

Luật Quy hoạch sẽ được điều chỉnh khi có căn cứ, không phụ thuộc vào ý chí của cơ quan lập quy hoạch.

4/ Pháp luật về điều chỉnh quy hoạch

Quy định của luật điều chỉnh quy hoạch cần phải đảm bảo các nguyên tắc, đặc biệt là không làm thay đổi mục tiêu của quy hoạch nếu không phải là trường hợp:

 • Điều chỉnh mục tiêu chiến lược kinh tế, phát triển ngành, lĩnh vực.
 • Điều chỉnh địa giới hành chính.
 • Điều chỉnh quy hoạch do tác động của thiên tai, chiến tranh, biến đổi khí hậu.
 • Quy định của luật điều chỉnh quy hoạch cần phải đảm bảo các nguyên tắc, đặc biệt là không làm thay đổi mục tiêu của quy hoạch…
 • Quy định của luật điều chỉnh quy hoạch cần phải đảm bảo các nguyên tắc, đặc biệt là không làm thay đổi mục tiêu của quy hoạch…

Theo luật việc điều chỉnh quy hoạch không phụ thuộc vào ý chí của cơ quan lập quy hoạch mà sẽ chỉ được điều chỉnh khi có căn cứ.

Trên đây là một vài thông tin về luật quy hoạch đô thị mới nhất 2021 mà chúng tôi tổng hợp, thống kê lại qua bài viết dưới đây một cách tổng quan nhất!

Nguồn: vnsea.com.vn