Giấy đặt cọc mua đất là gì? Mẫu giấy đặt cọc mua đất 2021

Giấy đặt cọc mua đất là giấy tờ quan trọng trong hoạt động giao dịch mua bán bất động sản. Giấy đặt cọc mua đất như thế nào là hợp lệ? Bài viết dưới đây Vnsea sẽ cung cấp thông tin chi tiết về giấy đặt đọc mua nhà đất và một số mẫu giấy đặt cọc mới nhất 2021.

giay-dat-coc-mua-dat

Đặt cọc là gì? Giấy đặt cọc mua đất là gì?

Theo quy chế tại Điều 328 Bộ luật Dân sự hiện hành, đặt cọc là việc bên đặt cọc giao cho bên nhận đặt cọc một tài sản đặt cọc trong một thời hạn nhất định để bảo đảm việc ký kết và thực hiện HĐ.

Theo đó, tài sản đặt cọc bao gồm:

  • Tiền
  • Kim khí quý
  • Đá quý
  • Vật có giá trị khác

Giấy đặt cọc mua bán BĐS Nhà Đất được dùng khi bên mua và bên bán thỏa thuận HĐ mua bán Nhà Đất và bên mua đặt cọc tiền cho bên bán.

Bạn có thể sử dụng Giấy đặt cọc mua bán Bất Động Sản Nhà Đất làm tài liệu giấy đặt cọc mua nhà, HĐ đặt cọc mua nhà căn hộ hoặc biên bản đặt cọc mua nhà trong trường hợp muốn mua bán nhà, đất.

Mẫu giấy đặt cọc mua đất mới nhất 2021

Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày ….tháng …. Năm 2021

GIẤY GIAO NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC MUA BÁN ĐẤT

BÊN ĐẶT CỌC: (Sau đây gọi tắt là bên A)

Ông: ……………………………. Sinh năm: ………….

CMND: ……………………. Cấp ngày ………….. Tại ……………….

Cùng vợ là bà: …………………….. Sinh năm: ……………..

CMND: ………………………… cấp ngày ……………. Tại …………………………………

Cả hai cùng có hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC: (Sau đây gọi tắt là Bên B)

Ông: ………………………………. Sinh năm: …………….

CMND: ……………………… cấp ngày ……………. Tại ………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………….

Sau khi đã bàn bạc thoả thuận hai bên nhất trí ký kết Giấy giao nhận tiền đặt cọc mua bán BĐS này với những điều khoản như sau:

Bên A giao đủ cho bên B, bên B nhận đủ từ bên A số tiền đặt cọc là: ……….. VNĐ(Bằng chữ: ………………………………..). Số tiền này sẽ được trừ vào số tiền mua bán khi hai bên thực hiện thủ tục công chứng HĐ mua bán Nhà Đất BĐS tại cơ quan công chứng có thẩm quyền và giao nhận tiền mua bán.

Lý do đặt cọc: ……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

3.Thời hạn đặt cọc: ……………………………

Biên bản giao nhận tiền đặt cọc này được lập thành 02 bản có giá trị giống nhau, mỗi bản có 01 tờ 01 trang, mỗi bên giữ 01 bản chính là bằng chứng.

Bên nhận đặt cọc                                                                             Bên đặt cọc

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                       (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 2:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————***———–

GIẤY ĐẶT CỌC MUA BÁN NHÀ

Hôm nay, ngày … tháng … năm ……, tại Số …………………………………………………….

Chúng tôi gồm:

BÊN BÁN (GỌI TẮT LÀ BÊN A)

Bà:…………………………………………………………………………………………………………..

CMND số ……………………………tại…………………………………………………………………

Và Ông:……………………………………………………………………………………………………

CMND số …………………………….tại ………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………….

Đồng sở hữu ngôi nhà số:…………………………………………………………………………….

Bà……đã uỷ quyền toàn bộ cho Ông…….(có Giấy uỷ quyền kèm theo) trong việc bán ngôi nhà tại số……

………………………………………………………………………………………………………………

BÊN MUA (GỌI TẮT LÀ BÊN B)

Ông/Bà:…………………………………………………………………………………………………….

CMND số ………………………………….tại ……………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………..

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất thoả thuận những điều khoản sau:

Điều 1: Bên B đặt cọc cho Bên A số tiền là:…………… Để đảm bảo cho việc thực hiện HĐ mua/bán ngôi nhà tại số

Điều 2: Khi HĐ mua/bán nhà được thực hiện, số tiền trên sẽ được trừ vào trách nhiệm trả tiền của Bên B. Nếu Bên B từ chối việc thực hiện HĐ mua/bán nhà thì số tiền trên sẽ thuộc về Bên A. Nếu Bên A từ chối việc thực hiện hợp đồng mua/bán nhà thì ngoài việc phải trả lại cho Bên B số tiền trên, Bên A còn phải trả cho Bên B số tiền là:……………………….

Bên nhận đặt cọc                                                                             Bên đặt cọc

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                       (Ký, ghi rõ họ tên)

Cách viết giấy đặt cọc mua bán nhà

giay-dat-coc-mua-nha

Mục “Bên đặt cọc”: Bên đặt cọc hay sau này sẽ là bên mua Nhà Đất. Mục này cần phải ghi đầy đủ, chính xác thông tin về họ, tên, năm sinh; số chứng minh (hoặc căn cước hoặc hộ chiếu) kèm theo nơi cấp và cơ quan cấp và hộ khẩu thường trú.

Mục “Bên nhận đặt cọc”: Bên nhận đặt cọc sẽ là bên bán Nhà Đất Bất Động Sản trong HĐ mua bán BĐS Nhà Đất. Tương tự như bên đặt cọc cũng phải nêu rõ, cụ thể thông tin về họ, tên, năm sinh, chứng minh nhân dân (hoặc căn cước, hộ chiếu): Số, ngày cấp, cơ quan cấp… và hộ khẩu thường trú.

Mục “số tiền”: đây chính là mục quan trọng nhất của Giấy giao nhận tiền. cho nên vì vậy, cần phải ghi cụ thể số tiền đặt cọc bằng số và bằng chữ.

Ví dụ: Số tiền là 500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng)

Ngoài ra, còn nên nêu cách xử lý số tiền này thế nào.

Ví dụ: Số tiền này sẽ được trừ vào tiền mua bán Nhà Đất BĐS sau khi hai bên thực hiện việc chuyển nhượng Bất Động Sản Nhà Đất theo quy chế.

Mục “Lý do đặt cọc”: Vì đây chính là giấy giao nhận tiền đặt cọc để mua bán Nhà Đất Bất Động Sản nên lý do đặt cọc sẽ là để nhận chuyển nhượng Nhà Đất BĐS vào ngày….. Trong mục này có thể nêu qua về thông tin của BĐS mà hai bên dự định mua bán.

Mục “Thời hạn đặt cọc”: Nêu rõ thời gian đặt cọc là bao nhiêu ngày, tháng, năm và gồm có thời điểm bắt đầu đặt cọc đến khi việc đặt cọc kết thúc.

Ví dụ: 05 ngày kể từ ngày 24/4/2019 đến 29/4/2019.

Trên đây là thông tin về giấy đặt cọc mua đất và một số mẫu giấy đặt cọc. Nếu có bất kỳ thắc mắc cần được tư vấn giải đáp, liên hệ hotline: 0971708998 hoặc đặt lịch tư vấn với chúng tôi trong form dưới đây:

    HOTLINE: 0971 70 8998

    Nguồn: vnsea.com.vn