Đất quy hoạch có được cấp sổ đỏ không – thông tin cần biết

Vấn đề đất quy hoạch khi mua phải là vấn đề nhiều khách hàng không quan tâm. Vậy đất quy hoạch có được cấp sổ đỏ không hay đâu là thông tin cần biết cùng theo dõi qua bài viết dưới đây.

Đất quy hoạch có được cấp sổ đỏ không

Thế nào là đất quy hoạch

Đất quy hoạch hay đất trong dự án quy hoạch là những khu đất được khoanh vùng cho một số mục đích để phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, bảo vệ môi trường, v.v dựa trên tiềm năng và nhu cầu sử dụng đất. Nhà nước phân chia ra thành nhiều chức năng đất tùy theo mục đích sử dụng để dễ dàng quản lý.

“Điều 49 Luật đất đai 2013 quy định về thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như sau:

Khoản 2. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Làm sao để biết đất có trong quy hoạch hay không?

Khi có các dự án quy hoạch thì những thông tin này phải được công bố rộng rãi để mọi người có thể dễ dàng tiếp cận cũng như tìm hiểu về dự án này. Căn cứ vào khoản 4 điều 28 Luật đất đai 2013: “Cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong quản lý, sử dụng đất đai có trách nhiệm tạo điều kiện, cung cấp thông tin về đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật”. Do đó, để biết thông tin quy hoạch thì mọi người có thể đến các cơ quan có thẩm quyền hoặc tra cứu qua ứng dụng để tra cứu dễ dàng hơn.

Đất quy hoạch có được cấp sổ đỏ không

Sổ đỏ hay còn gọi là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được cấp cho những người và những khu đất có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Có sổ đỏ thì việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất sẽ trở nên dễ dàng hơn cũng như tránh được những rủi ro pháp lý.

Tuy nhiên việc đất quy hoạch có được cấp sổ đỏ không thì không ai có thể chắc chắn về câu trả lời bởi vẫn nhiều khu đất nằm trong quy hoạch vẫn được cấp sổ đỏ. Và để tìm hiểu điều này với 2 trường hợp cụ thể như sau:

TH1: Đất nằm trong quy hoạch không được cấp sổ đỏ

Đất nằm trong quy hoạch được quy định khá chặt chẽ về mặt pháp lý để tránh những rủi ro có thể xảy ra. Trường hợp đất nằm trong quy hoạch sử dụng đất hàng năm sẽ không được cấp sổ đỏ.

Theo điều 49 luật đất đai 2013 quy định:

  • Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp Quận/Huyện, người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng và thu hồi đất, theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm.
  • Trường hợp có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.
  • Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
  • Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

TH2: Đất nằm trong quy hoạch được cấp sổ đỏ

Đất nằm trong quy hoạch treo là đất nằm trong quy hoạch chậm triển khai từ 3 năm trở lên sẽ thuộc diện được cấp sổ đỏ.

Quy hoạch treo có làm được sổ đỏ không thì câu trả lời là có, thửa đất trong quy hoạch treo sẽ được phép cấp sổ đỏ căn cứ theo quy định tại điều 49 Luật đất đai 2013:

  • Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp Quận/Huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và thực hiện quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
  • Xem mục đích sử dụng hiện tại và quy hoạch có như nhau không. Còn không như nhau giống thì người sử dụng đất vẫn sử dụng đất với mục đích cũ cho đến khi có kế hoạch sử dụng đất hàng năm được ban hành thì mới được chuyển đổi và cấp sổ với mục đích sử dụng đất mới.

Trên đây là các thông tin liên quan đến câu hỏi “đất quy hoạch có được cấp sổ đỏ không” mà chúng tôi tổng hợp được. Bạn có thể liên hệ các đơn vị có thẩm quyền hay văn phòng luật sư tư vấn rõ hơn.

Nguồn: vnsea.com.vn