Đất ở là gì? Đất thổ cư có phải là đất ở hay không?

Đất ở là gì? Có sự quy định khác nhau giữa các loại đất ở đô thị hay nông thôn hay không? Đất ở được sử dụng với mục đích gì? Cùng tìm hiểu các thông tin cần thiết qua bài viết dưới đây.

dat-o-la-gi

Đất ở là gì?

Khái niệm về đất ở theo quy định tại 2.1 “đất ở” tại Mục I Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 28/2014/TT-BTNMT: “Đất ở là đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ cho đời sống; đất vườn, ao gắn liền với nhà ở trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư (kể cả trường hợp vườn, ao gắn liền với nhà ở riêng lẻ) đã được công nhận là đất ở.”

Đất ở bao gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị. Và trong trường hợp đất ở kết hợp cùng với mục đích sản xuất kinh doanh thì cũng phải thống kê thêm vào mục đích của đất ở.

Tóm lại mục đích của đất ở được dùng vào những mục đích như sau:

 • Xây dựng nhà ở
 • Công trình phục vụ đời sống
 • Đất vườn, ao gắn với nhà ở trong cùng thửa đất thuộc khu dân cư

Các loại đất ở hiện nay

Đất ở đô thị

dat-o-do-thi

Đất odt hay gọi là đất ở đô thị. Và đất ở đô thị là chỉ đất ở khu vực đô thị để xây dựng nhà ở, các công trình để phục vụ đời sống sinh hoạt của cư dân đô thị như: vườn, ao trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư đô thị. Đồng thời, phải phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Mục đích của đất ở đô thị như sau:

 • Đất ở do cá nhân hoặc hộ gia đình sử dụng ở đô thị
 • Đất được sử dụng để xây dựng nhà ở hoặc các công trình phục vụ cuộc sống
 • Đất xây ao, vườn cùng trong thửa đất thuộc khu dân cư đô thị.

Đất ở nông thôn

dat-o-nong-thon

Đất ở nông thôn là đất ở thuộc phạm vi địa giới hành chính các xã, trừ đất ở tại khu đô thị mới đã thực hiện theo quy hoạch phát triển các quận, thành phố, thị xã, thị trấn nhưng hiện tại vẫn thuộc xã quản lý. (Điểm 2.1.1 Khoản 2.1 Mục I Phụ lục I ban hành kèm Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT).

Đất ở do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng tại nông thôn gồm: đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống, vườn, ao trong cùng thửa đất thuộc khu dân cư nông thôn, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (Khoản 1 Điều 143 Luật Đất đai 2013).

Những thắc mắc về đất ở là gì

Câu hỏi 1: Đất thổ cư có phải đất ở không?

Theo luật Đất đai 2013 thì đất thổ cư là khái niệm dùng để chỉ đất ở. Và loại đất này được dùng để xây dựng nhà ở, các công trình phục vụ đời sống dân cư. Ngoài ra, đất vườn ao gắn với nhà ở trên cùng một thửa đất thuộc khu dân cư cũng đã được nhà nước công nhận là đất ở.

Câu hỏi 2: Đất ở đô thị có thời hạn sử dụng trong bao lâu?

Theo điều 125 Luật đất đai 2013 thì thời hạn sử dụng của loại đất này là ổn định và lâu dài. Và loại đất này được sử dụng trong các trường hợp như sau:

 • Đất ở do hộ gia đình, cá nhân sử dụng
 • Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng quy định tại khoản 3 Điều 131 của Luật này
 • Đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên
 • Đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ổn định mà không phải là đất được Nhà nước giao có thời hạn, cho thuê
 • Đất xây dựng trụ sở cơ quan quy định tại khoản 1 Điều 147 của Luật này; đất xây dựng công trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính quy định tại khoản 2 Điều 147 của Luật này
 • Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh
 • Đất cơ sở tôn giáo quy định tại Điều 159 của Luật này
 • Đất tín ngưỡng
 • Đất giao thông, thủy lợi, đất có di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh, đất xây dựng các công trình công cộng khác không có mục đích kinh doanh
 • Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa

Câu hỏi 3: Có thể chuyển đất ở sang đất xây dựng sản xuất không?

Việc chuyển từ đất ở sang đất để xây dựng cơ sở kinh doanh, sản xuất cần phụ thuộc vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị đã được các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, phải tuân thủ nghiêm các quy định về trật tự, an toàn và bảo vệ môi trường đô thị.

Bài viết đã giải đáp phần nào về đất ở là đất gì và những thông tin liên quan cần biết. Bạn còn thắc mắc liên hệ trực tiếp chúng tôi theo hotline: 09.6226.9229!

Nguồn: vnsea.com.vn