Đất ao thuộc loại đất gì? Những câu hỏi cần quan tâm

Bài viết dưới đây sẽ chỉ ra các thông tin liên quan đến đất ao thuộc loại đất gì cùng những thông tin xoay quanh đó cần biết. 

đất ao thuộc loại đất gìĐất ao thuộc loại đất gì?

Đất ao là khu đất trũng sâu xuống, có nước đọng lại, được hình thành tự nhiên hoặc nhân tạo. Kích cỡ của mỗi ao thường không lớn, được dùng để nuôi thủy sản hoặc làm cảnh.

Theo quy định của pháp luật về các loại đất, đất ao nằm trong các trường hợp như sau:

+ Đất ao nằm trong cùng một thửa với đất có nhà trong khu dân cư được công nhận là đất ở theo Luật Đất đai 2013 quy định tại Khoản 1 Điều 103.

+ Đất ao nằm trong trong khu dân cư nhưng không được công nhận là đất ở, được xếp vào nhóm đất nông nghiệp.

+ Đất ao không cùng thửa với đất có nhà, sử dụng để nuôi trồng thủy sản được quy định là thuộc nhóm đất nông nghiệp.

Như vậy đối với trường hợp thứ 3, đất ao thuộc nhóm đất nông nghiệp.

Những câu hỏi về đất ao cần biết

Đất ao có được làm sổ đỏ không?

Theo quy định thì đất ao có được cấp sổ đỏ nhưng cần đảm bảo được các điều kiện như sau:

 • Chứng minh được quyền sở hữu nhà đất hợp pháp bằng các loại giấy tờ được chấp nhận.
 • Và nếu hộ gia đình không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng thì cần phải sử dụng trong thời gian ổn định trước 01/07/2004 cũng như xác nhận không có tranh chấp nào phù hợp với quy hoạch từ UBND cấp xã.
 • Phải nộp tiền sử dụng đất đầy đủ (trừ trường hợp thuộc đối tượng được miễn thuế sử dụng đất).
 • Thuộc đối tượng được cấp sổ đỏ theo quy định của Luật Đất Đai.

Và trên tờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần phải ghi rõ về mục đích sử dụng đất cũng như các thông tin rõ ràng hơn về mảnh đất ao tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bắt buộc phải ghi rõ mục đích sử dụng đất. Do đó, bạn cần xác định rõ ràng thông tin về mảnh đất ao tại cơ quan có thẩm quyền. Nếu đất ao đang sở hữu không được công nhận là đất ở thì muốn sử dụng để xây nhà, chuyển nhượng cần thực hiện chuyển mục đích sử dụng trước khi xin cấp sổ đỏ.

Đất ao có được xây nhà không?

Theo quy định của Luật Đất đai 2014, đất phải được sử dụng đúng với mục đích quy định của từng loại đất. Do đó, đất ao muốn được phép xây nhà, công trình thì phải đảm bảo điều kiện:

 • Được công nhận là đất ở.
 • Việc xây dựng không vướng mắc với các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương.

Do đó, trước khi xây nhà bạn cần kiểm tra mục đích sử dụng đất của phần đất ao được ghi trên giấy chứng nhận sử dụng đất. Nếu không được phép xây dựng cần thực hiện chuyển đổi mục đích trước khi tiến hành xây dựng trên đất.

Đất ao có được chuyển nhượng không

Đất ao liệu có được chuyển nhượng không thì đất ao có được chuyển nhượng nhưng cần đảm bảo có đầy đủ các giấy tờ về quyền sở hữu cũng như không bị thế chấp, tranh chấp hay kê biên.

Tuy nhiên, khi giao dịch cần lưu ý phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng với phần diện tích giao dịch. Trong trường hợp đất ao không được công nhận là đất ở thì cần chú ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất sau đó làm sổ đỏ riêng. Phần đất ao này sau đó mới có thể thực hiện chuyển nhượng, tặng cho.

Đất ao có được tách thửa không

Với đất ao để được tách thửa cần phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện như sau:

 • Có đầy đủ về giấy chứng nhận quyền sở hữu đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.
 • Đất không xảy ra tranh chấp trên thửa đất thực hiện tách thửa.
 • Không phải tài sản đem ra thế chấp cũng như không bị kê biên để đảm bảo việc thi hành án.
 • Đất còn thời hạn sử dụng theo quy định.
 • Đảm bảo điều kiện về hạn mức đất tối thiểu tại địa phương.

Và đặc biệt để thực hiện tách sổ cần làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất ao sang đất ở tuân theo các quy định tại Điều 52 Luật Đất đai 2013. Nếu đất ao hiện tại là đất nông nghiệp thì không được chuyển đổi trực tiếp sang đất thổ cư. Theo đó, cần phải thực hiện chuyển đổi gián tiếp sang đất phi nông nghiệp sau đó mới chuyển qua đất ở.

Trên đây là những thông tin xoay quanh về đất ao thuộc loại đất gì cùng những thông tin cần quan tâm. Liên hệ nhận tư vấn: 09.6226.9229!

Nguồn: vnsea.com.vn