Đất ao là gì? Điều kiện và thủ tục chuyển đổi đất ao sang đất ở

Đất ao là gì? Đất ao thuộc loại đất gì? Đất ao có thể chuyển đổi sang đất ở được không? Thủ tục chuyển đổi đất ao sang đất ở là gì? Nếu đang quan tâm tới những vấn đề này, xem ngay bài viết dưới đây để nắm được thông tin chi tiết.

Dat-ao-la-gi

Đất ao là gì? Đất ao thuộc loại đất gì?

Đất ao là là khu đất trũng sâu xuống, có nước đọng lại, được hình thành tự nhiên hoặc nhân tạo. Kích cỡ của mỗi ao thường không lớn, được sử dụng để làm cảnh hoặc nuôi thủy sản.

Theo quy chế của pháp luật về các loại đất, đất ao được nhắc đến trong các trường hợp như sau:

 • Đất ao nằm trong cùng một thửa với đất có nhà trong khu dân cư được công nhận là đất ở theo Luật Đất đai 2013 quy chế tại Khoản 1 Điều 103.
 • Đất ao nằm trong trong khu dân cư nhưng không được công nhận là đất ở, được xếp vào nhóm đất nông nghiệp.
 • Đất ao không cùng thửa với đất có nhà, sử dụng để nuôi trồng thủy sản được quy định là thuộc nhóm đất nông nghiệp.

Đối với trường hợp thứ 3, thuộc nhóm đất nông nghiệp thường không có quá nhiều khúc mắc trong tiến trình sử dụng. Do vì vậy, bài viết này sẽ chủ yếu đề cập đến loại đất ao trong khu vực dân cư.

Điều kiện chuyển đất ao sang đất ở

Theo khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai năm 2013 khi chuyển từ đất ao sang đất ở phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Hay nói cách khác, khi hộ gia đình, cá nhân có thị hiếu chuyển từ đất ao sang đất ở phải viết hơn xin phép và phải được sự đồng ý của UBND cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

Theo Điều 52 Luật Đất đai, UBND cấp huyện quyết định cho phép chuyển đất ao sang đất ở dựa theo 02 căn cứ sau:

– Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Theo đó, chỉ khi nào thửa đất ao thuộc khu vực được phép chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì mới được phép chuyển.

– Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Như vậy, để biết thửa đất ao có được chuyển sang đất ở hay không thì hộ gia đình, cá nhân có thể thực hiện theo 02 cách sau:

+ Cách 1. Làm đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất và gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường;

+ Cách 2. Hỏi công chức địa chính cấp xã hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện về việc thửa đất ao có được chuyển sang đất ở hay không trước khi làm đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất ao lên đất thổ cư được quy chế tại Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT bao gồm các giấy tờ, tài liệu sau:

 • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Trích lục bản đồ địa chính hoặc là trích đo địa chính của thửa đất và biên bản xác minh thực địa;
 • Các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền nắm giữ nhà ở và quyền sử dụng đất ở;

Các giấy tờ, văn bản trong trường hợp đất thuộc dự án đầu tư bao gồm:

 • Văn bản thẩm định thị hiếu sử dụng đất;
 • Báo cáo kinh tế – kỹ thuật (bản sao) của tổ chức sử dụng đất nếu không phải lập dự án góp vốn đầu tư xây dựng công trình;
 • Bản thuyết minh dự án đầu tư (bản sao) nếu dự án góp vốn đầu tư không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt và dự án góp vốn đầu tư không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư;
 • Văn bản thẩm định về điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy chế của pháp luật đất đai;

– Tờ trình, dự thảo quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

Thủ tục chuyển đổi đất ao sang đất ở

chuyen-doi-dat-ao-sang-dat-o

Sau khi diện tích đất ao xin chuyển mục đích sử dụng của gia đình bạn phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của phường đã được UBND tỉnh phê duyệt, bạn nộp 01 bộ hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường, hồ sơ gồm:

– Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền nắm giữ nhà ở và tài sản gắn liền mới đất;

Trong 08 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Tài nguyên và Môi trường có nghĩa vụ và trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa, trình UBND cùng cấp quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

Nghĩa vụ và trách nhiệm tài chính khi chuyển đổi đất ao sang đất ở

Tại Điểm a Khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất có quy chế như sau:

2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

a, Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định hành động chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là thông tin về đất ao là gì và quy trình thủ tục chuyển đổi đất ao sang đất ở. Nếu có các thắc mắc về quá trình chuyển đổi quyền sử dụng đất, liên hệ tới hotline: 0971708998 để được tư vấn chi tiết.

  HOTLINE: 0971 70 8998

  Nguồn: vnsea.com.vn