Cá nhân cư trú là gì? Kỳ tính thuế của cá nhân cư trú 2021

Việc xác định cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có ý nghĩa quan trọng trong việc tính thuế cá nhân. Xem ngay bài viết dưới đây để biết cá nhân cư trú là gì và kỳ tính thuế cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú mới nhất 2021.

ca-nhan-cu-tru-la-gi

Cá nhân cư trú là gì?

Cá nhân cư trú là người thường xuyên sinh sống và ổn định không có thời hạn tại một địa chỉ nhất định với điều kiện ở bất kỳ đâu họ cũng đề đã thực hiện các quy chế về đăng ký thường trú.

Theo đó, cá nhân cư trú là gì cần được xem xét qua 2 điều kiện chính:

– Điều kiện về thời gian cư trú;

– Có nơi ở nhất định

Căn cứ theo điều 1, thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định: Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

a) Có mặt tại Việt Nam (sự hiện diện của cá nhân đó trên lãnh thổ Việt Nam) từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, trong đó ngày đến và ngày đi được tính là một (01) ngày.

Ngày đến và ngày đi được căn cứ vào chứng thực của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trên hộ chiếu (hoặc giấy thông hành) của cá nhân khi đến và khi rời Việt Nam. Trường hợp nhập cảnh và xuất cảnh trong cùng một ngày thì được tính chung là một ngày cư trú.

b) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo một trong hai trường hợp sau:

b.1) Có nơi ở thường xuyên theo quy chế của pháp luật về cư trú:

b.1.1) Đối với công dân Việt Nam: nơi ở thường xuyên là nơi cá nhân sinh sống thường xuyên, ổn định không có thời hạn tại một chỗ ở nhất định và đã đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật về cư trú.

b.1.2) Đối với người nước ngoài: nơi ở thường xuyên là nơi ở thường trú ghi trong Thẻ thường trú hoặc nơi ở tạm trú khi đăng ký cấp Thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp.

b.2) Có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở, với thời hạn của các HĐ thuê từ 183 ngày trở lên những năm tính thuế, cụ thể như sau:

b.2.1) Cá nhân chưa hoặc không có nơi ở thường xuyên theo hướng dẫn tại điểm b.1, khoản 1, Điều này nhưng có tổng số ngày thuê nhà để ở theo các hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong thời gian tính thuế cũng được xác định là cá nhân cư trú, kể cả trường hợp thuê nhà ở nhiều nơi.

b.2.2) Nhà thuê để ở gồm có cả trường hợp ở khách sạn, ở nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, ở nơi làm việc, ở trụ sở cơ quan,… không phân biệt cá nhân tự thuê hay người sử dụng lao động thuê cho người lao động.

Cá nhân chưa hoặc không có nơi ở thường xuyên theo hướng dẫn nêu trên nhưng có tổng số ngày thuê nhà để ở theo các HĐ thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế cũng được xác định là cá nhân cư trú, kể cả trường hợp thuê nhà ở nhiều nơi.

Nhà thuê để ở gồm có cả trường hợp ở khách sạn, ở nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, ở nơi làm việc, ở trụ sở cơ quan,… Không phân biệt cá nhân tự thuê hay người sử dụng lao động thuê cho người lao động.

Như vậy, một cá nhân không phân biệt nguồn gốc quốc tịch nếu đáp ứng các điều kiện trên là đối tượng cư trú để xác định trách nhiệm thuế tại Việt nam. Cá nhân kê khai nguồn thu phát sinh tại Việt nam và thu nhập phát sinh ngoài Việt nam.

ca-nhan-cu-tru-la-gi

Kỳ tính thuế của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú là gì?

Việc nắm được khái niệm cá nhân cư trú, cá nhân không cư trú là gì rất quan trọng. Từ đó giúp xác định kỳ tính thuế của từng đối tượng.

muc-dich-xac-dinh-ca-nhan-cu-tru

Với cá nhân cư trú

cạnh bên khái niệm cá nhân cư trú là gì, cần nắm được kỳ tính thuế để thực hiện trách nhiệm đầy đủ, đúng quy định.

  • Kỳ tính thuế theo năm: Áp dụng đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh.
  • Kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh thu nhập: Áp dụng đối với nguồn thu từ góp vốn đầu tư, chuyển nhượng vốn, thu nhập từ bản quyền, nguồn thu từ nhượng quyền thương mại, thu nhập từ thừa kế, thu nhập từ trúng thưởng nguồn thu từ quà tặng thu nhập từ chuyển nhượng BĐS Nhà Đất..
  • Kỳ tính thuế theo năm hoặc từng lần phát sinh áp dụng đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

Với cá nhân không cư trú

Kỳ tính thuế đối với cá nhân không cư trú là gì? Kỳ tính thuế được tính dựa theo từng lần phát sinh thu nhập.Nếu cá nhân kinh doanh không cư trú có địa điểm kinh doanh cố định như quầy hàng, kiot,… Thì kỳ tính thuế áp dụng như đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh.

Trên đây là thông tin chi tiết về cá nhân cư trú là gì và kỳ tính thuế cá nhân đối với cả 2 trường hợp cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú. Nếu đang có thắc mắc và cần được giái đáp chi tiết, liên hệ hotline:0971708998 hoặc đặt lịch tư vấn trong form dưới đây:

    HOTLINE: 0971 70 8998

    Nguồn: vnsea.com.vn